Kurul Üyeleri

Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
Prof. Dr. Seher Fehime ÇAKICIOĞLU ÖZKAN Başkan
Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU Üye
Prof. Dr. E. Figen TOKATLI Üye
Prof. Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU Üye
Prof. Dr. Canan VARLIKLI Üye
Prof. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED Üye
Prof. Dr. Tolga AYAV Üye